علی

پيش فروش بليط قطار

پيش فروش بليط قطار

فروش بليت حركتهاي 11/03/89 لغايت 20/03/89 در کليه محورها از روزپنج شنبه مورخ 06/03/89ساعت 8:30 صبح آغازخواهدشد و فروش بليت حركتهاي 21/03/89 لغايت 20/04/89 درکليه محورها ازروزدوشنبه مورخ 17/03/89ساعت 8:30 صبح آغازخواهدشد.

هر كس از آقايان مي‌خواهد بعد از امتحانات با قطار برود در بخش نظرات بنويسد تا هماهنگ شويم٪

لينگ خريد بليط اينترنتي قطار http://ticket.raja.ir/cgi-bin/Raja.dll/Signin

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:18  توسط   |